Winterreis 2014
Overwinteren 2012-2013
Portugal-Spanje 2011
Overwinteren 2008-2009
Spanje Portugal eind 2007
Portugal begin 2007
Spanjereis maart 2006
Spanjereis april 2005
Portugal 2003